wczytywanie

Realizowane projekty

,,Zadanie -Zakup strojów regionalnych z regionu Lachów Szczyrzyckich dla Zespołu Regionalnego Szczyrzycanie" polega na uzupełnieniu garderoby jednego z najstarszych Zespołów w Polsce (rok powstania: 1926) w nowe komplety strojów charakterystycznych dla regionu Lachów Szczyrzyckich. Garderoba wzbogaci się o 20 kompletów stroju regionalnego dla wszystkich grup wiekowych. Wszystkie wymienione elementy zostaną wykorzystane przez członków Zespołu Regionalnego Szczyrzycanie podczas koncertów, na konkurach i festiwalach. Celem głównym projektu jest ochrona i pielęgnowanie lokalnych tradycji Lachów Szczyrzyckich.Nowe stroje w znacznym stopniu przyczynią się do popularyzacji lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju tożsamości lokalnej wśród mieszkańców Szczyrzyca i okolic. Realizacja zadania przyczyni się do promowania postaw wśród lokalnej społeczności opartych na własnej tożsamości kulturowej oraz wzrostu motywacji członków zespołu do pielęgnowania lokalnych tradycji i szacunku do niej. Miejscem realizacji zadania jest Siedziba Stowarzyszenia Związku Szczyrzycan w Szczyrzycu nr 105(34-623 Szczyrzyc). Miejsce realizacji zadania w znacznym stopniu determinuje konkretne potrzeby zakupu strojów ludowych: duża ilość członków Zespołu, wysokie koszty zakupu strojów ludowych, wspieranie i promocja lokalnej kultury ludowej poprzez rozwój i promocję Zespołu, organizacja czasu wolnego dla Szczyrzycan, promocja bogactwa kulturowego Lachów Szczyrzyckich."

do_gory