wczytywanie

Kapela „Szczyrzycanie”

Kapela „Szczyrzycanie” działa przy Stowarzyszeniu „Związek Szczyrzycan” w Szczyrzycu.

Ziemia szczyrzycka stanowi odrębną jednostkę w regionie etnograficznym, zwanym lachowskim, zamieszkałą przez grupę etnograficzną Szczyrzycan, którzy zachowali do dziś tradycyjny strój, liczne obrzędy, tańce i pieśni. Zachowali też żywe poczucie własnej odrębności grupowej, a kultywowane z pietyzmem tradycje są ważnym czynnikiem integrującym miejscową ludność.

Lachy Szczyrzyckie, jedna z trzech grup Lachów, obok sądeckich i limanowskich, od północy i północnego zachodu graniczy z Krakowiakami Wschodnimi, od południowego zachodu z Zagórzanami, a od południowego wschodu z Lachami Limanowskimi, zajmując pogranicze powiatów: bocheńskiego, myślenickiego i limanowskiego. Stolicą Lachów szczyrzyckich jest Szczyrzyc.

Kapela „Szczyrzycanie” Kapela „Szczyrzycanie” Kapela „Szczyrzycanie” Kapela „Szczyrzycanie”

„Szczyrzycanie” prezentują, propagują i promują folklor muzyczny regionu Lachów Szczyrzyckich zarówno na estradach krajowych, jak i za granicą.
Kapela bierze udział w przeglądach i konkursach zdobywając wysokie miejsca, nagrody i wyróżnienia. Koncertuje też na zaproszenie podczas imprez organizowanych przez instytucje kultury, władze samorządowe, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe.
Wraz z zespołem regionalnym „Szczyrzycanie” kapela nagrała pięć płyt, w tym-trzy z piosenkami o tematyce różnej i dwie- z kolędami.

Kierownikiem kapeli jest Wiesław Cudek.

Kapela „Szczyrzycanie” Kapela „Szczyrzycanie” Kapela „Szczyrzycanie” Kapela „Szczyrzycanie” Kapela „Szczyrzycanie” Kapela „Szczyrzycanie” Kapela „Szczyrzycanie” Kapela „Szczyrzycanie”

Array

do_gory