wczytywanie

O nas

Stowarzyszenie „Zwiazek Szczyrzycan” powstało 13 lipca 1926 r. podczas I zjazdu absolwentów szkoły szczyrzyckiej. Jego założycielami byli: ks. dziekan WP Antoni Matejkiewicz, dr Władysław Gebik, dr med. Jan Fall, Maria Fall, Władysław Matykiewicz. Siedziba Stowarzyszenia jest Szczyrzyc - kod pocztowy 34-623, położony w województwie małopolskim, na styku powiatu limanowskiego i myślenickiego.

Stowarzyszenie jest zarejestrowane na czas nieograniczony i posiada osobowość prawna.

Pierwszoplanowymi zadaniami Stowarzyszenia sa: troska o rozwój gospodarczy, kulturalny i oświatowy Szczyrzyca i okolicznych miejscowości. Do realizacji zadań zmierza, przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawa, poprzez:

 • popieranie wysiłków zmierzających do uaktywnienia gospodarczego Szczyrzyca i okolic
 • prowadzenie i popieranie wszelkich badan i prac naukowych dotyczących regionu szczyrzyckiego, w szczególności tych, które mogłyby wpłynąć na perspektywy przyszłego rozwoju gospodarczego i kulturalnego, staranie o publikacje drukiem cenniejszych wyników badan
 • popieranie i współudział w finansowaniu, w miarę posiadanych możliwości, inwestycji o charakterze kulturalno-oświatowym, zdrowotnym i turystyczno-sportowym
 • mobilizowanie mieszkańców Szczyrzyca i okolicy do efektywnej działalności, przy współpracy z lokalnymi samorządami
 • pielęgnowanie kultury regionalnej, wyrabianie i rozbudzanie zmysłu artystycznego wśród dzieci i miejscowej młodzieży
 • powołanie regionalnego zespołu pieśni i tańca przy jednoczesnym podjęciu prac nad wydaniem zbioru piesni, tanców, obrzedów i zwyczajów szczyrzyckich
 • współudział w organizowaniu zycia kulturalnego, imprez artystycznych takich jak m.in. „Swieto Piesni, Tanca i Muzyki Ludowej”, „Dzień Ziemi Szczyrzyckiej”
 • promocja regionu i jego walorów w kraju i za granica
 • utrzymywanie kontaktu z ziomkami przebywającymi poza Szczyrzycem, w celu włączania ich do pracy na rzecz swojej „małej ojczyzny”.

Powstałe z inicjatywy Związku krzyże, pomniki i inne znaki pamięci są wyrazem głębokiego patriotyzmu Szczyrzycan.

Stowarzyszenie wydało książki:

 • „Piękna jest szczyrzycka ziemia”,
 • Zbiór wierszy Wiesława Krawczynskiego „Szczyrzycka kraina”, Zbiór piesni, piosenek i przyśpiewek z regionu Lachów Szczyrzyckich i wykonywanych przez ZR „Szczyrzycanie pt.” Pieśń szczyrzycka echo niesie”.

Stowarzyszenie „Zwiazek Szczyrzycan” jest członkiem Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury, w którego wydawnictwach znajdują się także artykuły dotyczące ziemi szczyrzyckiej.

 

do_gory